تلفن:
مرکز تماس:      87113 21 98+
89312000 21 98+
رضایت مشتریان: 89312312 21 98+
فکس:
89312403 21 98+
ایمیل:
info@avajang.com
service@avajang.com

  آدرس دفتر مرکزی :
تهران، خیابان ولیعصر، حد فاصل خیابان طالقانی و میدان ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر، بن بست ابوذر، پلاک 2، طبقه پنجم

  آدرس خدمات مشتریان :
تهران، خیابان ولیعصر، حد فاصل خیابان طالقانی و میدان ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر، پلاک 100 ، طبقه همکف