شرکت BenQ یک مجموعه بین المللی پیشرو در فن آوری های انسانی و ارائه دهنده راهکارهایی در راستای دیگاه اصلی "آوردن لذت و کیفیت به زندگی" به منظور متحول کردن و تقویت زوایای مهم زندگی انسان های امروزی شامل سبک زندگی، تجارت، سلامت و آموزش می باشد.
در راستای فلسفه منحصر به فرد "چون مهم هستید"، BenQ متعهد شده است تا از طریق آموزش انسان ها، کالاهای نوآورانه، خدمات و راهکارها، زندگی انسان های امروزی را ارتقاع بخشیده و به زندگی بهتر، افزایش کارایی، احساس سلامت بیشتر و افزایش سطح آموزش کمک کند. این روح، به عنوان مهمترین عامل وجود ما برای بهبود بخشیدن به تجربه زندگی از تمامی زوایا، در تمامی مراحل توسعه محصول، مدل های کسب و کار، شراکت ها و فرهنگ سازمانی ما وجود دارد. همچنین این روحیه در تمامی کارمندان اختصاصی و مستقیم در تمامی مناطق دنیا وجود دارد.
چون مهم هستید، BenQ به صورت مداوم در حال تجهیز و تقویت منابع و پایه های اساسی و تخصصی در زمینه های طراحی محصول، تصویر ظاهری، راهکارهای همراه و فن آوری های پوشش شبکه می باشد و امیدوار است که دنیا را لذت بخش تر کند. از جمله گستره این کالاها، خدمات و راه کارها می توان به پروژکتورهای دیجیتال، مانیتورهای حرفه ای، صفحه نمایش های تعاملی در اندازه بزرگ، راه کار های تصویر سازی، ابزارهای محاسباتی قابل حمل و راهکار های روشنایی LED اشاره کرد.