در سال 1987، شرکت Kingston با یک کالا وارد بازار شد. تاسیس کنندگان این شرکت John Tu و David Sun با ارائه ماژول های حافظه، کمبود شدید چیپ های حافظه مونتاژ سطحی را برطرف کرده و استانداردهای این صنعت را در سال های بعدی به کلی متحول کردند.
با ترکیب گسترده ترین و دقیق ترین شیوه تست در صنعت حافظه، یک مرکز پشتیبانی فنی آزاد فوق العاده و تمرکز بر پیشبرد فن آوری های نوآورانه، Kingston Technology در طول فعالیت خود همچنان استانداردهای جدیدی از کیفیت و کارایی را در این صنعت تعریف می کند.
اطمینان مهمترین اساس در ارستراتژی محصولات Kingston است. این رکن نقش کلیدی را در ایجاد و گسترش روابط با مشتریان طی این سال ها ایفا کرده است. Kingston همچنان بر ارتقاء استانداردهای این صنعت متمرکز بوده و در تمامی مسیر توسعه بر اصل اطمینان در محصولات خود پابرجا مانده است.