آواژنگ برای چهارمین بار گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان را در استان تهران دریافت نمود

تاریخ: 1397/01/26
پنجمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان استان تهران، روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 با حضور سیّد محمود نواّبی معاون وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمد امانی امین معاون اقتصادی استانداری استان تهران ، مجید ارغنده پور مدیر کل دفتر نظارت بر تشکل ها و هماهنگی امور استان های سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جمعی از فعالین اقتصادی استان تهران در هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس برگزار شد. در این مراسم از 56 واحد حامی حقوق مصرف کنندگان ، از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، تقدیر بعمل آمده و گواهینامه های مربوطه به مدیران عامل واحد های منتخب اهداء شد.

آواژنگ بار دیگر با ارایه خدمات با کیفیت و اهتمام در راستای احقاق حقوق مصرف کننده و کسب رضایتمندی مشتریان بعنوان یکی از حامیان حقوق مصرف كنندگان انتخاب گردید . گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان به مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ جناب آقای دکتر حمیدرضا فراهانی اهداء و برگ زرين ديگري به دفتر افتخارات آواژنگ افزوده شد.