یک نوع جدید از بدافزار Ransom به نام Trojan-Ransom.Win32.Onion به تازگی مشاهده شده است که ممکن است با نام های CTB-Locker و Citroni ظاهر شود.

پرسکی از جدیدترین راهکار امنیتی خود برای محیط‌های مجازی (Virtualization) به عنوان پیشرفته‌ترین راهکار امنیتی برای پلتفرم‌های VMware، Citrix و Microsoft رونمایی کرد. این محصول نسبت به نسخه قبلی امکانات امنیتی بیشتری مانند کنترل برنامه‌های کاربردی و... را دارد و در قالب گواهینامه های انعطاف‌پذیری به مشتریان عرضه شده است.

وب سایت معتبر AV-Comparative.org یکی از فعال ترین وب سایت های دنیا در زمینه تست نرم افزارهای امنیتی، هر ماهه تمامی محصولات ارائه شده توسط برندهای فعال در این زمینه را مورد تست و بررسی قرار داده و امتیازات مختلفی را بر اساس کارایی به آنها اختصاص می دهد